NHG kostengrens vanaf 1 januari 2017

 

Met ingang van de Voorwaarden & Normen 2017 geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens.

Hoe werkt de nieuwe kostengrensmethodiek?
De kostengrens wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 245.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 101% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn: 

  • Voor leningen zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) is de NHG-kostengrens € 247.450.

  • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 259.700.

    Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.

2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.

3. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag vermeerderd worden met maximaal 6% voor de bijkomende kosten. Dit percentage is vanaf 2017 variabel (tussen 0 en 6%) en niet meer forfaitair.

4. De extra leenruimte bij EBV mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen.

Hoe wordt de gemiddelde koopsom bepaald?
De gemiddelde koopsom wordt door het Kadaster maandelijks gepubliceerd. Voor de gemiddelde koopsom worden de cijfers van de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond naar € 5.000-tallen.

Bron: www.nhg.nl

Recent bekeken