Starterslening gemeente Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende maakt het mogelijk om in aanmerking te komen voor een starterslening.

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank.

Hoe werkt het?

Per 1 januari 2017 wijzigen de fiscale regels voor de starterslening. In de basis blijft de starterslening gelijk, onder de motorkap verandert het een en ander. Aanvragen die nu binnenkomen worden al onder de nieuwe voorwaarden afgehandeld! De gemeenteraad van Heeze-Leende zal binnen enkele maanden een besluit nemen of we doorgaan met het verstrekken van startersleningen.

Om het voor starters op de woningmarkt gemakkelijker te maken een woning te kopen, heeft de gemeente Heeze-Leende in 2010 een ‘Verordening starterslening’ vastgesteld. Indien de gemeenteraad besluit om door te gaan met de startersleningen dan zal de gemeenteraad een nieuwe Verordening moeten vaststellen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In grote lijnen houdt de verordening het volgende in:

  • De regeling is bedoeld voor diegenen die voor het eerst een woning kopen. Daarbij geldt dat wanneer er sprake is van twee aanvragers (mede-eigenaar) zij beiden niet eerder een woning in eigendom gehad mogen hebben.
  • De aanvrager is, op moment van aanvraag, tenminste één jaar in Heeze-Leende of Sterksel woonachtig is of tenminste tien jaar in Heeze, Leende of Sterksel woonachtig geweest, blijkende uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen.
  • De aanvrager heeft op moment van aanvraag een leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar.
  • De totale verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan de norm Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is op dit moment € 245.000.
  • De starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000.
  • De aanvrager moet een hypotheek afsluiten bij een commerciële kredietverstrekker, zoals een bank, onder NHG-voorwaarden.
Bron: www.heezeleende.nl

Recent bekeken